დათო სულაკაური "სივრცე.ენკაუსტიკა". 21. - 30.11.2015