მერაბ აბრამიშვილი
ბაია გალერეა, მერაბ აბრამიშვილის ფონდი "ბიზონი" , ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, მერაბ აბრამიშვილი, გამოფენა და ახალი კატალოგი, მარტი, 2016