მერაბ აბრამიშვილის გამოფენა 09.03.-17.04.2016 ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში