მანანა თავაძე გამოფენა ტექსტილი, აპლიკაცია, 14.- 30.06.2016