13. - 20.12.2016 თუთუ კილაძე გამოფენა "სიყვარული 10X10"