პეტრე ოცხელი /ბაია გალერეა პროექტის მონაწილე/ განხორციელდება 2018 წლის ბოლოს.