გამოფენა "ახალი ადგილი"

XX ს. - კულტურული მემკვიდრეობა კერძო კოლექციებიდან
XXI ს. - თანამედროვე ქართული ხელოვნება
ბაია გალერეა გთავაზობთ გამოფენას "ახალი ადგილი" და წარმოგიდგენთ გალერეის 2 მიმართულებას:
საქართველოს კერძო კოლექციებში დაცულ კერძო ხელოვნების ნიმუშებს და თანამედროვე მხატვრების ნამუშევრებს